Σεμινάρια

Δέσμευση μας είναι να παρέχουμε παγκοσμίου επιπέδου εκπαίδευση στην αναγεννητική γεωργία. Ο όρος “αναγεννητική” περιγράφει τη χρήση διαδικασιών για την αποκατάσταση, ανανέωση ή αναζωογόνηση των ιδίων πηγών ενέργειας και υλικών για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και στη φυσική ακεραιότητα.

Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πραγματικά, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, το σχεδιασμό οικολογικών γεωργικών συστημάτων και πως αυτά τα συστήματα μειώνουν το επενδυτικό κόστος ενώ παράλληλα διατηρούν και αυξάνουν την παραγωγή. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν στην πράξη πως να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν επωφελείς στρατηγικές. 

Τα μαθήματα εστιάζουν σε απλές και κατανοητές αρχές και τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται με ευκολία σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο.

 

Πιστοποίηση Σχεδιασμού Permaculture 11-29 Οκτωβρίου 2014

Αντίνου 18, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος