Η Ατσάς

Η Φάρμα Ατσάς διαθέτει πιστοποίηση βιολογικής γεωργίας και βρίσκεται στο μεταβατικό στάδιο προκειμένου να αποτελέσει πρότυπο χώρο παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου συστήματος οικολογικής καλλιέργειας. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ξηρό, βραχώδες, χωρίς επιφανειακό έδαφος τοπίο σε ένα πανέμορφο παραγωγικό γεωργικό οικοσύστημα το οποίο θα αξιοποιεί τους πολύ περιορισμένους υδάτινους πόρους της περιοχής.

Η φιλοσοφία μας στη φάρμα Ατσάς είναι χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές αρχές του αγρό-οικολογικού σχεδιασμού, να δημιουργούμε γεωργικά συστήματα τα οποία θα διαθέτουν την ποικιλομορφία, τη σταθερότητα και την αντοχή ενός φυσικού οικοσυστήματος.

Αντίνου 18, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος